ӧݧѧާӧ էߧ

Tungsten Boat

էߧ ڧ ӧݧѧާ ڧ٧ԧӧݧ֧ߧ ڧ ߧѧܧѧѧߧߧ ӧݧѧާӧ ݧѧڧ ݧߧ ߧ ާ֧ߧ֧ 19,1 g / cm3, ܧߧ ާ, էӧ ӧߧѧ, ѧ٧ާ֧ ߧ, ߧӧߧ էݧ ާ֧ѧݧݧԧڧ, ާ֧ѧߧڧ֧ܧ ҧѧҧܧ, ֧ܧݧߧߧ ܧ֧ѧާڧܧ էԧڧ ѧݧ֧ ާݧ֧ߧߧ, ѧܧا էݧ ѧܧӧܧ ܧڧ.ߧѧڧާ֧, ӧܧݧѧӧܧڧ ާ֧ѧݧ ާӧѧ֧ ѧԧݧާ֧ѧڧ ڧݧ ܧӧѧ֧ӧ ֧ܧݧ.

ڧݧէݧڧߧڧڧߧէݧڧߧ1ԧݧҧڧߧ
M-3100.310010601.5-2.0
M-2150.210015601.5-2.0
M-3150.310015601.5-2.0
M-5150.510015601.5-2.0
M-2180.21008601.5-2.0
M-3120.310012601.5-2.0
M-2510.25010251.5-2.0
M-3530.35013251.5-2.0
M-2200.210215405.0
M-2230.210023151.5-2.0